Барилгын салбарын Инженер, техникийн ажилчдын сургалт

2017-11-22

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, Политехникийн коллеж хамтран шинээр батлагдсан “Барилгын тухай” хуулийг сурталчлах, хуулийг хэрэгжүүлэхэд хэрэглэгдэж буй шинээр батлагдсан дүрэм журмын танилцуулга, барилга угсралтын явцад түгээмэл гарч байгаа алдаа дутагдал, өргийн стандарт, барилгын материалын чанарт тавигдах шаардлагын талаар салбарын сургалтыг барилга угсралтын болон барилгын материалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлага, инженер, даамал, ажилтанууд болон ахмад барилгачдад зохион байгууллаа.

Санал асуулга

Та манай цахим хуудаснаас өөрт хэрэгцээтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР