БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АСУУДЛЫГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГУУЛАХ САНАЛ

2020-09-14
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД
ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АСУУДЛЫГ ТУСГАХ
ТАЛААР ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДААС САНАЛ АВЧ БАЙНА.
САНАЛАА АЛБАН БИЧГЭЭР БОЛОН ТУС БАЙРАНД БИЕЭР ӨГЧ БОЛНО.
ЖИЧ: САНАЛЫГ АЖЛЫН ЦАГААР АВНА
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАЙРАНД ИРЖ 2021 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГУУЛАХ САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
ХАЯГ: БАЯНХОНГОР СУМ, ЧАНДМАНЬ-3 ГУДАМЖ, 306 ТООТ
ХОЛБОГДОХ УТАС: 70442088
Санал асуулга

Та манай цахим хуудаснаас өөрт хэрэгцээтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР