“ШИНЭЖИНСТ СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-т цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна

2020-09-15
 
Шинэжинст сумын Засаг даргын 2020 оны А/82 дугаар захирамжаар сумын төвд худалдаа үйлчилгээний зориулалттаар дараах 2 байршилд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт дуудлага худалдааг цахимаар зарлаж байна.
1. Өндөрлөг хорооллын 1-р гудамжинд байршилтай 510 м2 газар. Анхны үнэ 408000 төгрөг, дэнчингийн үнэ 40800 төгрөг
2. Бэлийн хашаат хорооллын 6-р гудамжинд байршитай 700м2 газар. Анхны үнэ 560000 төгрөг, дэнчингийн үнэ 56000 төгрөг
Дуудлага худалдаа нь 2020 оны 10 сарын 19-ний өдрийн 0900 цагаас 1500 цаг хүртэл Газрын цахим биржийн www.mle.mn сайтаар явагдана. Оролцогчид 10 сарын 12-ны өдрийн 0900 цагаас 10сарын16-ний 1500 хүртэл зөвхөн ажлын өдрүүдэд www.mle.mn вэб сайтаар бүртгүүлэн оролцоно уу.
Оролцогчид газрын дуудлага худалдааны дэнчингийн үнийг 100030029002 тоот дансанд, тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг 100031700941 тоот дансанд тушааж, баримтыг цахимаар ирүүлнэ.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mle.mn, www.facebook.com/Баянхонгор-ГХБХБГазар вэб сайт, фэйж хуудас болон Шинэжинст сумын Засаг даргын Тамгын газрын, Газрын даамлаас авна уу.
Харилцахутас: 88959656
Санал асуулга

Та манай цахим хуудаснаас өөрт хэрэгцээтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР